U?

ajni?

kiCentarzasocijalniradprijenekolikodanastiglojeToyotinovozilovrijedno70000hiljadakonvertibilnihmarakaizdonacijeVladeJapana,putemMinistarstvacivilnihposlovaBiH。Sobziromnaskromnasredstvakojimaraspola?

emo,mizaistanismobiliumogu?

nostidakupimonoviautomobiliakonamjebiopotreban“-rekaojeMiodragPerendijadirektorCentrazasocijalnirad。

Onjeizraziozahvalnostna?

elnikuop?

tine?

ajni?

e,GoranuKarad?

i?

u,uklju?

uju?

iMinistarstvozdravljaisocijalneza?

titeRS,MinistarstvocivilnihposlovaBiHiVladeJapana?

tosuprepoznalipotrebe?

ajni?

kogCentraidoniraliimovakovrijednudonaciju。Ovojeprilikadaunaprijedimouslugesocijalnogradanaterenu,prevshodnoupru?

anjupodr?

kelicimasainvaliditetom,starijimlicima,korisnicimapomo?

injegeodstranedrugoglica,djecisaposebnimpotrebamainaravnosvimakojisena?

uustanjusocijalnepotrebe“-istakaojePerendija。ajni?

kiCentardosadanijeimaovozilo,ipremarije?

imana?

elnikaGoranaKarad?

i?

a,novovozilo?

eolak?

atiodlazaknateren,u?

emusu,svedosad,biliuskra?

eni。Smatramdasmonabavkomovogvozilarije?

ilibrojneprobleme,isada?

eradniciCentramo?

idaobilazesvakoseloisvakostaroinemo?

nolicekomejepotrebnasocijalnapomo?

“,istakaojeKarad?

i?

Booking。